Ada Dinçer

Flüt Sanatçısı

Ada Dinçer

Ada Dinçer – 2003 yılında Ankara’da doğdu. Müzik eğitimine erken yaşta dedesi keman sanatçısı Arman Özarın ile başladı. 2009 yılında Bilkent Üniversitesi Erken Müzik Programına piyano dalında kabul edildi. Burada flüt öğretmeni Doç. Cem Önertürk ile tanıştı. Programdan 2014 yılında mezun oldu.

2016 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık İlköğretim Okulu flüt ana sanat dalına kabul edildi. 2017 yılında Bilkent Senfoni Orkestrası eşliğinde C. Stamitz Sol Majör Flüt Konçertosu’nu çocuk solist olarak seslendirdi.

Ankara Gençlik Senfoni Orkestrası, Bilkent Çocuk Senfoni Orkestrası ve Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası ile konserler verdi. Miriam Gussek ve Ulrich Mertin’nin oda müziği, Prof. Anne Catherine Heinzman’nın flüt ustalık sınıfına katıldı. 2019 yılında AIMS Müzik Akademisi’nin programında Prof. Claudia Stein’in sınıfına kabul edildi. Almanya, İspanya, Bulgaristan ve Türkiye’de pek çok konser verdi.

Hala eğitimini 11.sınıf öğrencisi olarak Doç. Cem Önertürk ile sürdürmektedir.