Irmak Acar

Keman Sanatçısı

Irmak Acar

Irmak Acar – 1996 yılında Ankara’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nın yetenek sınavlarında başarılı bulunarak 2007 yılında Prof. Ebru Karaağaç ile müzik eğitimine başladı. Ortaokul ve lise eğitimi sürecinde 2008-2012 yılları arasında Sevda-Cenap And Vakfı bünyesinde Prof. İlhan Baran ile Çağdaş Müzik Tarihi ve Klasik Armoni üzerine çalıştı.

Eğitimi süresinde Ankara Gençlik Senfoni Orkestrası ve Türkiye Ulusal Gençlik Filarmoni Orkestrası’na katılmış; Klasik Keyifler, Bilkent Keman Günleri ve Gümüşlük Klasik Müzik Festivali gibi festivallere katılarak Alexander Vinnitsky, ItzhakRashkovsky, GillesApap, MarioHossen, James Buswell gibi kemancıların masterclasslarında ve bu festivaller bünyesinde düzenlenen konserlerde yer almıştır.

2017-2018 akademik yılını Erasmus Programı’ndan yararlanarak Roma’da, Santa Cecilia Konservatuvarı’nda okudu. Burada Prof. AntonioD’Andrea ile keman, Prof. LuigiMangiocavallo ile Barok keman çalıştı. 2018-2019 akademik yılı içinde Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nın Lisans Derecesi’nden “Yüksek Şeref Öğrencisi” olarak mezun oldu.

Aynı sene yine Ankara Devlet Konservatuvarı’nın Yüksek Lisans Programı’na kabul edilmiş ve çalışmalarını halen Prof. Ebru Karaağaç ile sürdürmektedir.