SCAMV

Ankara Gençlik Senfoni Orkestrası SCAMV CD Kaydı
Yayınlanma Tarihi: 13-4-2014
Parçalar
1. Paradoks
2. Anadolu Rapsodisi
Program Notları

Paradoks

Utar Artun - Paradoks

Paradoks, bestecinin SCAMV Ulusal Beste Yarışması’na katılmak üzere yazdığı ve ikincilik derecesini elde ettiği yapıtıdır. “Çözümsüzlük Paradoksu” başlıklı kendi deneme yazısıyla Şilili ozan Pablo Neruda’nın “Matilde’ye Sone” isimli eserinden esinlenmiştir. Paradoks’un karakterini temsil eden bir leitmotif (simgesel ezgi) ile başlayan parçada, bu leitmotifin değişik çalgılarla tekrarlandığını ve değişik tekniklerle hep karşımıza çıktığını görürüz. Eserde, arp, piyano ve keman soloları da bulunuyor. Ayrıca vurmalı çalgılar dikkat çekici biçimde kullanılıyor.

Anadolu Rapsodisi

Eray İnal - Anadolu Rapsodisi

Anadolu Rapsodisi, bestecinin SCAMV Ulusal Beste Yarışması’na katılmak üzere yazdığı ve yarışmada üçüncülük derecesini elde eden yapıtıdır. Türklerin Anadolu’ya göçünü anlatır. Zorluklarla geçen yolculuk, Anadolu’ya geliş, yerleşmek için yapılan savaş, kazanılan zafer, kutlamalar, tüm bu süreçte gelişen iki gencin aşkı ve düzenlenen düğün, kesintisiz çalınan ama kendi içinde beş bölümü olan yapıtın temalarıdır. Yapıtta klarnet soloları dikkati çeker. Türk çalgısı olarak da parmak zili ve darbuka kullanılmıştır.

Albüm Hakkında

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı’nın 2013 yılındaki 40. Kuruluş Yılı münasebetiyle bir Ulusal Beste Yarışması düzenlendi. Yarışmaya 31 müzisyen katıldı. Duayen besteci Prof. İlhan Usmanbaş başkanlığında, besteci Prof. Yalçın Tura, orkestra şefi Prof. Gürer Aykal, besteci ve orkestra şefi Prof. Bujor Hoinic, besteci Turgay Erdener, besteci Prof. Özkan Manav, besteci Prof. Hasan Uçarsu ve orkestra şefi Doç. Işın Metin’den oluşan yarışma seçici kurulu üyeleri, 18 Şubat 2013 günü İstanbul’da toplandı. Toplantıda seçici kurul üyesi Prof. Rengim Gökmen mazereti nedeniyle hazır bulunamadı, tüm kararlar oybirliği ile alındı. Seçici Kurulun birincilik ödülü ve üç mansiyondan ikisine değer eser bulmadığı değerlendirme sonunda, ikinciliği Utar Artun’un “Paradoks”, üçüncülüğü ise Eray İnal’ın “Anadolu Rapsodisi” adlı eseri kazandı. Kurul, İvan Çelak’ın “Gagauz Süiti” başlıklı eserini de mansiyona değer buldu. Yarışma şartnamesine göre, ikinci ve üçüncü gelen eserler 30. Uluslararası Ankara Müzik Festivali çerçevesinde, 13 Nisan 2013’de dünyada ilk kez seslendirildi ve kayda alındı. Bu iki eseri, müzik arşivlerine kazandırmış olmaktan kıvanç duyuyoruz.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı