Türk Gitar Konçertoları

Ankara Gençlik Senfoni Orkestrası Türk Gitar Konçertoları CD Kaydı
Yayınlanma Tarihi: 25-7-2018
Dijital Platformlar Üzerinden Ulaşabilirsiniz:
Parçalar
1. Concerto for Three Guitars - 1. Allegro Energico
Satın Al
2. Concerto for Three Guitars - 2. Andante Misterioso
Satın Al
3. Concerto for Three Guitars - 3. Allegro Giocoso
Satın Al
4. Grand Rondo for Orchestra and Guitar
Satın Al
Program Notları

Concerto for Three Guitars - 1. Allegro Energico

Nejat Başeğmezler – Concerto for Three Guitars

Eser 1998 yılında Bilkent Gitar Üçlüsü için yazıldı ve aynı yıl Bujor Hoinic yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası eşliğinde Bilkent Gitar Üçlüsü tarafından seslendirildi. Konçerto geleneksel hızlı-yavaş-hızlı sırasında üç bölümden oluşmuştur.

Birinci Bölüm – Biri enerjik, atılgan diğeri sakin, ılımlı iki temanın maceralarıdır.

Concerto for Three Guitars - 2. Andante Misterioso

Nejat Başeğmezler – Concerto for Three Guitars

İkinci Bölüm – Önce içine kapalı, üzgün bir anlatımla başlar; ardından aksak ölçülerin yarattığı şakacı, neşeli bir kısım gelir. Sona doğru ise içine kapalı, üzgün ruh hali coşkun bir kişiliğe dönüşür, acıklı bir türkü çığırır. Fakat bitiş yine en baştaki kadar hüzünlüdür.

Concerto for Three Guitars - 3. Allegro Giocoso

Nejat Başeğmezler – Concerto for Three Guitars

Üçüncü Bölüm – Şen şakrak temalarla başlar ve ikinci bölümdeki üzgün temaya ulaşır. Bu kısmın sonunda yer alan kadans Kağan Korad tarafından yazılmıştır. Kadansın sonunda baştaki neşeli temalar tekrar eser ve müzik bu havada biter.

Grand Rondo for Orchestra and Guitar

-Dünya Prömiyeri-

Sinan Erşahin – Grand Rondo for Orhestra and Guitar

Eser, re minör tonunda yazılmış tek bölümden oluşan Rondo formundadır. Rondo formu, orkestranın yaptığı küçük bir açılışın ardından, baştaki gitar motifinin eserin genelinde farklı tonlarda modülasyon ve çeşitli varyasyonlarla tekrarlamasıyla oluşur. Anadolu müziğinde görülen ritmik ve melodik özellikler stilize edilerek kullanılmıştır. Özellikle 9/8, 7/8 ve 5/8’lik ritimler eserin karakterini yansıtan motif yapılarının temelini oluşturmaktadır. Genel olarak hızlı ve canlı bir akışı olan eserde, gitaristik açıdan üst düzey virtüozite gerektiren pasajların yanında yorumcuya özgürce ifade şansı veren sololar da bulunmaktadır. Gitarın teknik ve tınısal özelliklerinin orkestra ile uyumlu şekilde kullanılması göze çarpmaktadır.
Albüm Hakkında

Türk Müzik Arşivi’ne kendi bestecilerimizin yeni yapıtlarını kazandırmayı kendine görev edinmiş olan ÇAĞSAV MÜZİK, gitarist bestecilerle gitar için yazmış bestecilerimizin eserlerini sunduğu “Gitar Buluşmaları” başlıklı albümden sonra, bu kez “Türk Gitar Konçertoları” ile dinleyiciyle buluşuyor.

Bilinmeyen, hiç çalınmamış ya da daha önce sadece bir kez seslendirilmiş 6 konçertoyu üç ayrı orkestranın eşliğinde 2 CD’de toplayan bu çalışmayla müzik ve gitar camiasının karşısındayız.

29 Haziran / 2 Temmuz 2016 tarihlerinde Ankara Bilkent’te 10. Türkiye Gitar Buluşmansı’nda verilen konserlerde canlı olarak kaydettiğimiz “Türk Gitar Konçertoları”nın, ülkemizdeki özel ve devlet orkestralarına, bestecilerimizin gitar konçertolarını repertuvarlarına alma yönünde esin kaynağı olmasını diliyoruz.

Şefik Kahramankaptan

Çağdaş Sanatlar Vakfı Başkanı